dilluns, 26 de gener de 2015

SEGLE XX: ALGOL (1958)


L’ALGOL és un llenguatge de programació desenvolupat l’any 1958 que està basat en imperatius. El nom prové de l’acrònim ALGOrithmic Language. Fou innovador a l’aportar els blocs d’instruccions basats en els parells begin-end i perquè la seva sintaxi fou l’estàndard dels algoritmes informàtics durant molts anys. L’ALGOL limità el seu camp d’acció a les universitats i està considerat la base d’altres llenguatges posteriors com el Pascal, el C o l’Ada.

Exemple d’ALGOL

BEGIN
FILE F (KIND=REMOTE);
EBCDIC ARRAY E [0:8];
REPLACE E BY “HOLA MÓN!”;
WRITE (F,*,E);
ENDCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada